Systemy alarmowe

System alarmowy Satel i jego możliwości:

Zabezpieczanie zdrowia i mienia jest nadal najważniejszym celem producentów systemów alarmowych. Obecnie jednak oprócz szybkiego i skutecznego powiadamiania o alarmie ważne są również inne – dodatkowe – funkcje central alarmowych. Taką dodatkową funkcją jest na przykład sterowanie urządzeniami, co podnosi komfort życia, a także zmniejsza koszty zużycia energii. Sterowanie może odbywać się za pomocą telefonu lub internetu.

System alarmowy jest niezbędnym elementem prawie każdego budynku użyteczności publicznej, firmy, a w szczególności obiektów o bardzo dużym ryzyku szkód (np. wytwórni papierów wartościowych, skarbców dużych banków czy placówek dyplomatycznych). Rośnie również zainteresowanie systemami alarmowymi ze strony właścicieli mieszkań i domów jednorodzinnych. Przewaga systemów zabezpieczeń nad osoba pilnującą obiektu lub najgroźniejszym psem w ogrodzie jest bowiem oczywista – wystarczy powiedzieć, że czuwa 24 godziny na dobę i nigdy się nie męczy.

W ofercie firmy Satel znajdują się zarówno urządzenia realizujące podstawowe funkcje (brak czuwania, czuwanie i alarm), jak i centrale z serii INTEGRA, które mają szersze przeznaczenie.

Najprostsze centrale alarmowe, w których polecenia – włączanie i wyłączanie czuwania – wydaje się przy pomocy kluczyka, to CA-8MX i CA-4MX. Kolejną nieskomplikowaną centralą, ale sterowaną przy pomocy manipulatora LED lub LCD, jest centrala CA-5, która umożliwia również prowadzenie monitoringu. Natomiast w przypadku central CA-6 i CA-10 oprócz funkcji powiadamiania (na 4 numery telefonu – 1 komunikat głosowy, 2 komunikaty tekstowe) i monitoringu, sterowanie systemem odbywa się zarówno przy pomocy manipulatora, jak i poprzez telefon (jeżeli zainstalowany jest moduł MST-1) 

https://www.instalus.pl/sites/default/files/uslugi/alarmy-instalacje-alarmowe-krakow-wieliczka-myslenice-inteel-marcin-ostrowski.jpg

 Bardziej zaawansowane funkcje realizuje rodzina central alarmowych INTEGRA. W skład tej serii wchodzą cztery urządzenia – wszystkie posiadają specjalną klasę zabezpieczeń „S”, w związku z czym można je montować w budynkach priorytetowych (o wysokim ryzyku szkód). Największa z central posiada 128 wejść i wyjść oraz umożliwia obsługę zamków szyfrowych, czytników kart zbliżeniowych i pastylek (elementy kontroli dostępu), prowadzenie monitoringu, powiadamianie o alarmie komunikatami słownymi (do 32 komunikatów głosowych i 64 komunikatów na pager) oraz tworzenie stref (do 32) i partycji (do 8). Ponadto każda centrala z serii INTEGRA umożliwia zdalne sterowanie automatyką domową (np. oświetleniem, ogrzewaniem, roletami lub automatycznym zraszaniem ogrodu).

Zalety zdalnego sterowania:

Zalety zdalnego sterowania urządzeniami to nie tylko obniżenie kosztów zużycia energii, ale również bezpieczeństwo dobytku podczas nieobecności w domu, bowiem funkcja zdalnego sterowania oświetleniem lub roletami, czyli symulowania obecności domowników, może zniechęcić potencjalnego włamywacza.

Zdalne sterowanie możliwe jest przy pomocy telefonu stacjonarnego i telefonu komórkowego. Aby sterować urządzeniami przy pomocy wiadomości SMS, potrzebny jest moduł komunikacyjny GSM-4S, który posiada zaawansowane funkcje telekomunikacyjne. Poza tym GSM-4S kontroluje poziom sygnału antenowego i stanu linii telefonicznej.

Komunikowanie się z centralą alarmową i wydawanie poleceń możliwe jest również przy użyciu modułu ethernetowego ETHM-1. Umożliwia on zdalną obsługę urządzeń – z każdego miejsca na świecie - przy pomocy programów komputerowych (DLOADX dla instalatorów i GUARDX dla użytkowników - pracujące w środowisku Windows), telefonu komórkowego z zainstalowaną aplikacją Mobile KPD (zmienia telefon komórkowy w manipulator o funkcjonalności identycznej z manipulatorami LCD) oraz poprzez przeglądarkę www (aplet JAVA). 

https://www.instalus.pl/sites/default/files/uslugi/017317354.jpg

 Niewątpliwą zaletą centrali INTEGRA jest to, że może pracować w połączeniu z dwukierunkowym bezprzewodowym systemem alarmowym ABAX (współpraca odbywa się całkowicie przez magistralę). System ten współpracuje z kontrolerem systemu bezprzewodowego ACU-100 (I nagroda Polskiego Mistrza Techniki Alarmowej 2006), który pracuje w paśmie częstotliwości 868,0 - 868,6 MHz. ACU-100 umożliwia obsługę do 48 urządzeń bezprzewodowych. Posiada 4 wyjścia funkcyjne sygnalizujące sabotaże, brak komunikacji, problemy z zasilaniem urządzeń bezprzewodowych (np. czujek lub sygnalizatorów) oraz zagłuszanie sygnału radiowego. Programowanie ustawień systemu odbywa się zarówno przez manipulator LCD, jak i program komputerowy DLOAD10 i DLOADX.

Szeroki asortyment central alarmowych umożliwia stworzenie systemu zabezpieczeń odpowiadającego wymogom zarówno małego, jak i większego obiektu. Jeśli zadaniem systemu alarmowego ma być tylko włączanie i wyłączanie czuwania, można wybrać prostszą funkcjonalnie centralę alarmową. Natomiast, jeśli mamy w planach realizację innych funkcji, jak sterowanie automatyką domową, prowadzenie monitoringu stanu obiektu do stacji monitorujących bądź wprowadzenie kontroli dostępu, warto zainwestować w droższe urządzenie, na przykład w centralę alarmową INTEGRA. Jej zaletą jest zastosowanie pamięci programu typu Flash, która pozwala na uaktualnienie oprogramowania oraz rozbudowanie systemu o dodatkowe urządzenia.