Sieci komputerowe

Sieć komputerowa to system połączonych elektrycznie i powiązanych logicznie elementów (stacja robocza, serwer, drukarka) mający na celu zapewnienie lokalnej lub zdalnej lokalizacji oraz umożliwienie użytkownikom wymiany informacji.

Dowolną sieć komp. tworzy grupa komputerów połączonych ze sobą w taki sposób że mogą wymieniać ze sobą dane.\

Funkcje sieci :

  1. wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem plikami, współdzielenie plików i przesyłanie plików
  2. współdzielenie całych aplikacji
  3. współdzielenie urządzeń peryferyjnych
  4. współdziałanie z innymi użytkownikami sieci (e-mail, spotkania internetowe, czat)

Rodzaje sieci wg. zasięgu i szybkości działania :

Sieć lokalna LAN – to sieć komputerów rozpięta na ograniczonej przestrzeni ( do kilku km) dane przechodzą z szybkością setek MB/1s; połączone są za pomocą kabli, światłowodów, może być taka sieć dzielona na segmenty komputerowe zwane hostami.

Miejska sieć MAN – łączy pojedyncze komputery i sieci lokalne na większym obszarze np.; wydziały uniwersytetu rozproszone po całym mieście

Sieć rozległa VAN – to sieć komputerowa rozpięta na większej przestrzeni np.; obszar miasta, kraju, Europy, szybkość jest mniejsza..

INTRANET – to system serwerów sieci www i usług ale działających w obrębie sieci komperacyjnej, bazuje na adresach IP, obsługująca jakąś instytucję; dostęp do kanałów jest ograniczony.

INTERNET – Arpatnet – rozwój sieci to lata 90, strony www; to miliony komputerów na świecie wymieniając między sobą informacje; to sieci rozległe VAN które łączą wiele rozległych sieci LAN 

https://www.instalus.pl/sites/default/files/uslugi/cat6-cable.jpg

 Elementy sieci : 

stacja robocza – urządzenie (komputer) posiadające zdolność wprowadzania danych do środowiska komputerowego

węzeł – urządzenie (fax, stacja robocza) które posiada przypisany swój adres IP przydzielany indywidualnie każdemu komputerowi w sieci

serwer – wyspecjalizowany komputer który wykazuje specyficzne funkcje sieci komputerowej, np.; serwer plikowy, który przechowuje i zarządza , zabezpiecza dostęp do plików, aplikacji i danych komputerowych o dużej mocy przetwarzania i pojemności który obsługuje wiele urządzeń ; to komputer który dostarcza w sieci różne usługi innym klientom (komputerom), gromadzi dane, buforuje strony www, udostępnia pocztę.

Pakiet – najmniejsza jednostka informacji przesyłana przez sieć komputerową, jest to blok danych wysyłanych w sieci, istnieje identyfikacja stacji nadawczej i odbiorczej oraz wiadomość

Bridge (most) urządzenie łączące sieci LAN

Gateway (bramka) urządzenie służące jako wspólny punkt wejścia z lokalnej sieci do dużej sieci

Router – specjalny komputer który czuwa nad dostarczeniem poczty pod właściwy adres

Internet – zbiór sieci i bramek

Protokół – porozumienie o tym w jaki sposób komputery powinny redagować informację i potwierdzane są w trakcie komunikowania się

Protokół TCP/IP to protokół transmisji danych w sieci

Internet to zbiór zasad określających metody przesyłania danych za pomocą Internetu 

Łącza w sieciach : poprzez kable sieciowe, światłowody, przez sieć telefoniczną (modem), poprzez telewizję kablową, poprzez łączność satelitarną, poprzez łączność radiową (pasmo 286Hz).

Rodzaje sieci komputerowych :

       1. Równoważna ( peer-to-peer ) to sieć tworzona przez niezależne stacje robocze (do kilkunastu) każda z nich łączy funkcje stacji roboczych i serwera plikowego; użytkownik pełni funkcję administratora np.; decyduje o udostępnianiu swoich zasobów innym użytkownikom sieci równoważnej; jest to sieć tania, wadą jej jest mała przepustowość, łatwość przeciążenia i awarii; są to sieciowe systemy operacyjne dla małych firm; podstawowe ograniczenie takiej sieci to spadek efektywności jej wraz ze wzrostem stanowisk; wartość graniczna to ok.25 stanowisk; zalety tej sieci to niski koszt oprogramowania sieciowego, możliwość wykorzystania jako serwera i stacji roboczej ; prosta instalacja, łatwe użytkowanie ; brak konieczności serwera np.; Netware Life – Novell; Windows for group-Microsoft każdy komputer przechowuje swoje pliki na swoim twardym dysku.

       2. Sieć typu klient – serwer ; centralne miejsce zajmuje serwer, a stacje robocze są do niego przyłączone, rola administratora jest tu nadrzędna a użytkownicy zajmują określone miejsce w hierarchii uprawnień ; sieć jest kosztowna; łatwo można ją zmodyfikować; ma dużą przepustowość; serwer odpowiada za funkcjonowanie całej sieci np.; Netware –Novell, Windows NT

https://www.instalus.pl/sites/default/files/uslugi/1.png