Pomiary elektryczne

Zgodnie ze strategią rozwoju firmy instalus! poczyniliśmy kroki, w celu rozszerzenia zakresu pomiarów realizowanych dla naszych Klientów. Końcem roku dotarł do nas zestaw pomiarowy składający się z kilku bardzo zaawansowanych mierników. 

Dzięki tej inwestycji jesteśmy w stanie realizować profesjonalne badania i analizy instalacji elektrycznych dla naszych nowych realizacji. Możemy również świadczyć przeglądy i badania okresowe dla funkcjonujących podmiotów. 

Poniżej zestawienie przyrządów pomiarowych:

Luxomierz LXP-10B 

altLuksomierz LXP-10B (rozdzielczość 0,01 lx) dzięki swojej dokładności umożliwia między innymi pomiar dróg ewakuacyjnych. 

Luksomierz posiada wbudowaną pamięć oraz szereg dodatkowych funkcji ułatwiających pomiary.

 

 

 

 

 

 

Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej MPI-530-IT 

altMiernik wielofunkcyjny najnowszej generacji pozwalający na wykonanie wszystkich pomiarów w instalacji elektrycznej zgodnie z normą PN-EN 61557: 

 • - impedancja pętli zwarcia z rozdzielczością nawet do 0,001 Ω – dokładny pomiar również w obwodach z wyłącznikami RCD,
 • - parametry wyłączników RCD, również w sieciach izolowanych IT,
 • - rezystancja izolacji,
 • - rezystancja uziemienia, 
 • - ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych. 

Miernik wyróżniają rozbudowane funkcje pomiaru uziemień (dodatkowe metody cęgowe oraz rezystywność gruntu), automatyczne pomiary rezystancji izolacji w gniazdach oraz dla przewodów 3-, 4- i 5- żyłowych (z adapterem AutoISO-1000C), możliwość pomiaru natężenia oświetlenia, rejestracja i analiza parametrów sieci - łącznie z harmonicznymi do 40-tej. 

Przyrząd posiada innowacyjną pamięć, umożliwiającą zapis kilkudziesięciu tysięcy wyników w strukturze gotowego protokołu z opisanymi punktami:

klient → obiekt → pomieszczenie → punkt pomiarowy

Miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego PAT-820 

altCyfrowy miernik PAT-820 przeznaczony jest do pomiarów podstawowych parametrów urządzeń elektrycznych (elektronarzędzia, sprzęt AGD itp.) decydujących o ich bezpieczeństwie: rezystancji przewodów ochronnych, rezystancji izolacji, ciągłości połączeń, prądów upływu, mocy, a także wyłączników RCD. PAT-820 posiada funkcję Flash test / test wysokonapięciowy. 

Przyrząd może być używany do badań sprzętu wykonywanego zgodnie z normami: 

 • PN-EN 60745-1: Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne. 
 • PN-EN 61029: Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym. Wymagania ogólne. 
 • PN-EN 60335-1: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne. 
 • PN-EN 60950: Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej. 
 • PN-EN 61557-6 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V - Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych - Część 6: Urządzenia różnicowo-prądowe (RCD) w sieciach TT, TN i IT

Kamera termowizyjna KT-160

altKamera termowizyjna KT-160 to poręczne i ergonomiczne urządzenia pozwalające rejestrować obrazy termiczne (termogramy) we wbudowanej pamięci lub na standardowej karcie SD dużej pojemności.

Kamera może również pracować w trybie wideo, po podłączeniu przez cyfrowe wyjście USB do komputera – dzięki temu czas rejestracji nie jest ograniczony pamięcią kamery. Podczas nagrywania wideo w podczerwieni można przechwytywać w dowolnej chwili zatrzymane obrazy statyczne. Natomiast analogowe wyjście wideo (PAL lub NTSC) pozwala na podłączenie kamery np. do zewnętrznego monitora lub analogowego urządzenia rejestrującego. 

 W urządzeniu zastosowano rozwiązania, zapewniające prostą obsługę przy jednocześnie dużych możliwościach pomiarowych. Ochronę elementów optycznych zapewnia zastosowanie technologii AGT (Auto Gate Technology), gdzie obiektyw kamery chroniony jest dodatkową migawką, otwierającą się tylko podczas wykonywania pomiarów.

W trakcie wykonywania zdjęcia termicznego każda kamera wykonuje również zdjęcie rzeczywiste w rozdzielczości 2 Megapikseli, co jest niezwykle pomocne w opisywaniu badanych obiektów; w przeciwieństwie do wielu kamer występujących na rynku nie ma tutaj problemów z ostrością zdjęć rzeczywistych. Inną przydatną funkcją jest tryb połączonych obrazów zwany InfraFusion.

Analizator/Rejestrator jakości zasilania PQM-710 

Analizator jakości zasilania PQM-710 jest zaawansowanym technicznie produktem umożliwiającym wszechstronny pomiar, analizę i rejestrację parametrów sieci energetycznych 50/60 Hz oraz jakość energii elektrycznej zgodnie z europejską normą EN 50160 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

alt

PQM-710 jest innowacyjnym modelem wyposażonym w interfejs Wi-Fi, który umożliwia automatyczne parowanie z dołączonym do zestawu tabletem, z dużym 10” dotykowym ekranem. Tablet umożliwia pełną obsługę analizatora, podgląd danych bieżących oraz odczyt i analizę danych zapisanych w pamięci wewnętrznej. Dzięki temu rozwiązaniu analizator PQM-710 jest innowacyjnym narzędziem łączącym w sobie zalety analizatorów z wbudowanym wyświetlaczem oraz typowych analizatorów przenośnych (tzw. czarnych skrzynek). Można bardzo szybko skontrolować urządzenie przez krótki okres korzystając z tabletu. Z drugiej strony można zostawić moduł analizatora na wielodniowe pomiary jako typowy rejestrator bez wyświetlacza. 

Analizator adresowany do bardzo szerokiego grona użytkowników, którzy potrzebują kontrolować jakość energii elektrycznej przy użyciu urządzenia przenośnego, spełnia standardy wieloarkuszowej normy IEC 61000 dla analizatorów klasy A. Dotyczy to niepewności pomiarowych, metod pomiarowych oraz synchronizacji czasu z sygnałem wzorcowym. Ostatni warunek zapewniony jest dzięki wbudowanemu modułowi GPS z wewnętrzną anteną. W przypadku instalowania analizatora wewnątrz pomieszczeń można zastosować dodatkową antenę z przewodem o długości 10 m. Po umieszczeniu anteny na zewnątrz, sygnał GPS będzie bez problemu osiągalny i wykorzystywany do synchronizacji wewnętrznego zegara.  

 Analizator, można wykorzystać praktycznie we wszystkich rodzajach sieci o napięciach znamionowych od 110 V do 760 V w sposób bezpośredni lub pośredni poprzez przekładniki. Może on pracować w sieciach:

 • - jednofazowych,
 • - dwufazowych ze wspólnym przewodem N,
 • - trójfazowych gwiazdowych z i bez przewodu N,
 • - trójfazowych o układzie trójkąta,
 • - stałego napięcia

Dzięki temu PQM-710 może znaleźć zastosowanie w obszarze energetyki zawodowej i służb utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych, jak również wśród osób prowadzących działalność usługową w zakresie analizy sieci.