Certyfikacja sieci LAN

Sprawnie działające komputerowe sieci są dziś nieodłącznym elementem skutecznej realizacji zadań firm, szkół czy instytucji.

Jak wiemy, sieć komputerowa to system połączonych elektrycznie i powiązanych logicznie elementów (stacja robocza, serwer, drukarka) które, umożliwiają komunikację i wymianę danych pomiędzy komputerami lub urządzeniami sieciowymi w obrębie lokalnej infrastruktury sieciowej.

alt

Więcej na temat sieci komputerowych tutaj 

Sposób testowania lokalnych sieci komputerowych LAN posiada bardzo dokładnie określoną standaryzację, określoną w normach: 

 • TIA/EIA 568-C.2
 • ISO/IEC 11801 2nd editon
 • ISO 11801
 • EN 50173 

W Polsce standaryzacja sieci LAN nie jest wymagana żadnymi przepisami prawa, lecz dla użytkownika niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej jakości zainstalowanego okablowania oraz ustalenia, czy spełnia ono określone wymagania norm. Zapewnia to utrzymanie ciągłości działania sieci o określonych parametrach.

Dzięki pomiarom można również stwierdzić, czy okablowanie zostało ułożone prawidłowo – dokonywany jest pomiar właściwości fizycznych wpływających na przesyłane sygnały elektryczne.

Użytkownik bez posiadania specjalistycznej wiedzy, otrzymuje jasną informacje (OK/ NOT OK) czy instalacje wykonano z materiałów odpowiedniej jakości. A Odpowiednio wysokie wartości mierzonych parametrów, pozwalają zagwarantować niezawodność sieci na przestrzeni kolejnych lat.

Certyfikacja okablowania jest też koniecznością w uzyskania rozszerzonej gwarancji od dostawcy okablowania. Przykładem może być system okablowania strukturalnego który stosuje firma, z którą aktualnie współpracujemy, firma FIBRAIN po wykonaniu odpowiedniej certyfikacji, rozszerza gwarancję do 25 lat na całą infrastrukturę.

Sprawdź, co uzyskujesz przystępując do programu rozszerzonej gwarancji firmy FIBRAIN: 

Gwarancja standardowa: 

 • Gwarancja braku wad materiałowych oraz wad wykonania, udzielana jest na komponenty takie jak:
 • okablowanie kategorii 5e, 6, 6A, 7, 7A, 8,
 • patchpanele kategorii 5e, 6, 6A,
 • moduły keystone kategorii 5e, 6, 6A,
 • patchcordy kategorii 5e, 6, 6A,
 • pozostałe komponenty teleinformatyczne
 • obejmuje okres 2 lat od daty sprzedaży,
 • obowiązująca na podstawie dowodu zakupu oraz wydanych warunków gwarancji.

Gwarancja rozszerzona: 

 • obejmuje systemy okablowania strukturalnego (SOS),
 • gwarancja systemowa - zapewnia parametry zgodne z kategorią, dla której system został zaprojektowany,
 • gwarancja na aplikacje - zapewnia, że możliwa będzie transmisja w oparciu o protokoły i aplikacje sieciowe zaprojektowane dla danej kategorii i zatwierdzone przez odpowiednie komitety normalizacyjne (IEEE, ANSI, TIA/EIA)
 • okres, na który udzielana jest gwarancja rozszerzona to 25 lat,
 • wymagane instalowanie SOS przez certyfikowanego instalatora Fibrain Data,
 • wymagane stosowanie w całym SOS, jedynie komponentów Fibrain Data odpowiedniej kategorii, pochodzące od autoryzowanego dystrybutora produktów marki Fibrain
 • wymagane przedstawienie wyników pomiarów parametrów transmisyjnych, dzięki czemu uzyskujemy potwierdzenie poprawności działania systemu
 • objęcie gwarancją systemu okablowania strukturalnego, potwierdzane umową gwarancyjną oraz certyfikatem gwarancyjnym na dany system
 • producent potwierdza zgodność systemu okablowania strukturalnego z normami: TIA/EIA 568-C.2, ISO/IEC 11801 2nd editon, ISO 11801, EN 50173 i wymaganiami Fibrain, 

Sprawdź, jak objąć system okablowania strukturalnego programem 25-letniej gwarancji 

Procedura certyfikacji instalacji systemu Fibrain Data 

1. Certyfikowany Instalator po wykonaniu instalacji, zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia do Fibrain wymaganych dokumentów: 

 • przegląd techniczny,
 • dokumentacja powykonawcza,
 • wyniki pomiarów sieci,
 • zdjęcia z instalacji,

2. Firma Fibrain weryfikuje poprawność wykonanej sieci oraz dostarczonych dokumentów. 

3. Certyfikowany Instalator zobowiązany jest do usunięcia ewentualnych usterek lub uzupełnienia przesłanej dokumentacji celem kontynuacji procedury certyfikacji. 

4. Dokumenty gwarancyjne przekazywane są Certyfikowanemu Instalatorowi wykonującemu daną instalację, który zobowiązany jest, do przekazania ich użytkownikowi.

alt