Bezpieczeństwo sprzętu elektrycznego

There are no translations available.

Miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego PAT-820 

Cyfrowy miernik PAT-820 przeznaczony jest do pomiarów podstawowych parametrów urządzeń elektrycznych (elektronarzędzia, sprzęt AGD itp.) decydujących o ich bezpieczeństwie: rezystancji przewodów ochronnych, rezystancji izolacji, ciągłości połączeń, prądów upływu, mocy, a także wyłączników RCD. PAT-820 posiada funkcję Flash test / test wysokonapięciowy. 

Przyrząd może być używany do badań sprzętu wykonywanego zgodnie z normami: 

 • PN-EN 60745-1: Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne. 
 • PN-EN 61029: Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym. Wymagania ogólne. 
 • PN-EN 60335-1: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne. 
 • PN-EN 60950: Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej. 
 • PN-EN 61557-6 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V - Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych - Część 6: Urządzenia różnicowo-prądowe (RCD) w sieciach TT, TN i IT
Podstawowe funkcje przyrządu:
 • pomiar rezystancji przewodu ochronnego prądem: 200 mA, 10 A , 25 A  (I klasa ochronności),
 • pomiar rezystancji izolacji -  trzy napięcia pomiarowe: 100 V, 250 V i 500 V,
 • pomiar parametrów wyłączników RCD.
 • pomiar zastępczego, różnicowego i dotykowego prądu upływu,
 • pomiar mocy,
 • pomiar poboru prądu,
 • test przewodu IEC,
 • pomiar napięcia i częstotliwości sieci.

Dodatkowo:

 • innowacyjny i intuicyjny interfejs użytkownika,
 • obsługa klawiatury QWERTY na dużym i czytelnym ekranie dotykowym z podświetleniem,
 • testy manualne jak i testy auto, możliwość opisu autotestów nazwami norm lub własnymi,
 • funkcja automatycznego pomiaru pełnego zestawu parametrów wyłącznika RCD,
 • automatyczny wybór zakresu pomiarowego,
 • współpraca z czytnikiem kodu kreskowego i drukarką,
 • obsługa czytnika kodów kreskowych (w tym 2D), odczyt oryginalnych numerów seryjnych badanych urządzeń i kodów ewidencyjnych oraz kodów AUTOTESTów,
 • wydruk wyników (w tym automatyczny po pomiarze), raportów (współpraca z drukarką), wydruk dwóch naklejek do jednego testu (dla urządzenia i odłączanego przewodu),
 • pomoc dostępna na ekranie - zawierająca instrukcje jak podłączyć badane urządzenia oraz wykonać pomiar,
 • zapis do pamięci wraz ze wstępnym opisem badanych urządzeń, lokalizacją pomiarów, danymi klienta, przydzielanie do badanego urządzenia numeru seryjnego i indeksu, możliwość wprowadzenia uwag do badanego urządzenia,
 • współpraca z pamięcią przenośną  pendrive,
 • baza badanych urządzeń, klientów, opis urządzenia, uszkodzeń,
 • możliwość wprowadzenie kilku użytkowników PAT'a z opcją logowania.
 • komunikacja z komputerem PC za pomocą USB,
 • pomiar prądu cęgami,
 • współpraca z programem Sonel Reader i Sonel PAT plus (opcja)
 • konfiguracja pomiarów i ustawień miernika z poziomu menu miernika jak i PC.

 Pozostałe dane techniczne:

 • rodzaj izolacji: podwójna, wg PN-EN 61010-1 i IEC 61557
 • kategoria pomiarowa: II 300V wg PN-EN 61010-1
 • stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP40 (IP67 po zamknięciu walizki)
 • zasilanie miernika: 195…265 V, 50 Hz
 • prąd obciążenia: max 16 A (230 V)
 • wymiary: 390 mm x 305 mm x 175 mm
 • masa miernika: ok. 5,7 kg
 • temperatura przechowywania: -20 °C...+70 °C
 • temperatura pracy: -10 °C...+50 °C
 • wilgotność: 20 %…80 %
 • temperatura nominalna: +20 °C...+25 °C
 • wilgotność odniesienia: 40 %…60 %
 • wysokość n.p.m.: < 2000 m
 • wyświetlacz: TFT 7 800x480
 • pamięć wyników pomiarów: min 4 GB
 • transmisja wyników: łącze USB 2.0
 • standard jakości: opracowanie, projekt i produkcja zgodnie z ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001
 • wyrób spełnia wymagania EMC (emisja dla środowiska przemysłowego) wg norm: PN-EN 61326-1:2013 i PN-EN 61326-2-2:2013