Certyfikacja sieci LAN

There are no translations available.

Od 1 listopada 2015 r. firma instalus! świadczyć będzie usługi w zakresie wykonywania certyfikowanych sieci komputerowych. Do pomiaru wykorzystamy profesjonalne, przenośne urządzenie pomiarowe firmy IDEAL Industries Networks model LanTEK II (zdj). LanTEK II to uniwersalna platforma pomiarowa do wykonywania certyfikowanych sieci komputerowych- zgodnie z kategorią 5E/6/6A.

Miernik ma możliwość dokonywania pomiaru z próbkowaniem do 500MHz. Celem pomiarów miernikami sieci jest sprawdzenie parametrów okablowania strukturalnego w odniesieniu do obowiązujących norm i standardów oraz określenia poprawności zainstalowanych kabli i zastosowanych komponentów.

Zapewniamy kompletną dokumentację powykonawczą wraz z pełnymi protokołami pomiarów końcowych dla wszystkich punktów dostępu.

Posiadamy certyfikaty niezbędne do instalowania sieci strukturalnych.

Więcej informacji na temat:

Sieci komputerowe- tutaj....

Certyfikacja sieci LAN - tutaj...