SALON SAMOCHODOWY

There are no translations available.

W trakcie ostatnich miesięcy podczas remontu salonu samochodowego w Rybniku realizowaliśmy zakres prac elektrycznych.Całość koordynowana była do postępujących robót budowlanych. Zlecenie zakończyliśmy projektem powykonawczym oraz wykonaniem wymaganych badań i pomiarów.

 

Jesteśmy dumni z zakończenia kolejnego zlecenia w postaci:

- wykonania nowych tras kablowych,
- przebudowy istniejących rozdzielni elektrycznych,
- montaż automatyki sterowania oświetleniem,
- wykonania instalacji oświetleniowej,
- montaż opraw oświetleniowych salonu,
- montaż oświetlenia stanowiskowego,
- montaż opraw awaryjnych,
- montaż opraw ewakuacyjnych,
- przebudowy zasilania stanowisk roboczych,
- wykonania nowej sieci logicznej dla stanowisk roboczych,
- wykonania dedykowanego zasilania dla ładowania samochodów.

 

Całość została odebrana, a do naszej kolekcji doszła kolejna udana realizacja